Yazı Büyüklüğü A(-) A(+)

El-Vâcid

"Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."

1-Hiçbir şeye ihtiyacı bulunmayan.
2-Var olan her şeyi var Eden.
3-Varlığı Kendisinden Olandır.
4-Hiç kimse ve hiçbir şey Aziz ve Celil olan Allah’tan kendisini gizleyemez.

El-Vâcid