Sosyal medya ve iletişim
Yazı Büyüklüğü A(-) A(+)

Esma'ül Hüsna

El-Vâhid

El-Vâhid

"Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."

1-Zâtında, Sıfatlarında, İşlerinde, İsimlerinde, Hükümlerinde asla
şerîki (ortağı) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayandır.
2-Cüzlerden parçalardan meydana gelmemiş ve cüzlere parçalara ayrılması mümkün olmayan.
3-Öyle bir sonsuz sınırsız ki; dolayısıyla kendisinden gayrının varlığından söz edilemeyen Eşsiz Olandır.

El-Muîd

El-Muîd

''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."

1-Mahlukatı hayattan sonra ölüme,öldükten sonrada tekrar hayata iade eden
2-İnkar edenlere musibet ve belalarını yeniden gönderendir.
3-Tekrar hayata döndürendir.

El-Muhyi

El-Muhyî

"İhya eden, dirilten, can veren."

1-Bağışlayan, sağlık veren, dirilten
2-Kalpleri dalâletten kurtarıp, iman ve zikirle dirilten
3-Hayatı yaratan, canlılığı meydan getiren, ölüleri dirilten, can veren ve canlandıran.

El-Hayy

El-Hayy

"Ezeli ve ebedi hayat sahibi."

1-Devamlı var olan, kesintiye uğramayan.
2-Varlığı ezeli ve ebedî olan
3-Bütün yönleriyle tam bir hayata sahip olan . İşitme, görme, kudret ve irade sahibi
4-Diğer zatî sıfatlara da sahip olan ve eksiksiz bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayan